سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان اردبیل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۳۲۳۵
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز ۱۰۷۵۵ شماره ای وحدت اردبیل و توزیع قبوض تلفن و اخطار مشترکین در محدوده مرکز مربوطه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل و یا از طریق اینترنت به مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به حساب فوق / سپرده شركت در مناقصه ۴۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۲۸۸۱۷۳ نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : پس از چاپ نوبت دوم به مدت ۷ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اردبیل - خیابان جمهوری اسلامی میدان مخابرات، ساختمان شرکت مخابرات استان طبقه همکف دبیرخانه
۰۴۵-۳۳۳۶۳۲۱۸ تلفن ۰۴۵-۳۳۳۶۳۵۵۵ فکس
- ایمیل http://www.ardabil-tci.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن