سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری استهبان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۳۶۲۳
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه طرح مطالعاتی جداسازی آب شرب از فضای سبز
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب و زهکشی و زمینه های مرتبط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به حساب سپرده کوتاه مدت شهرداری به شماره ۰۲۰۷۳۲۴۶۲۵۰۰۲ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از نشر آخرین آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن