سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۳۶۶۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : ارائه خدمات امداد، تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های و انشعابات آب و فاضلاب نگهداری خطوط انتقال چاهها، نگهداری مخازن شهرستان بهار با برآورد ۳,۲۰۷,۲۱۴,۸۶۳
شرایط : رتبه ۵ آب ـ ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰ هزار ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰ هزار ریال به حساب ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ سپهر صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۹.۶۲۱.۶۴۵ ریال به صورت ضمانتنامه
تاریخ دریافت اسناد : ۲۸/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۱/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : همدان: میدان جهاد - ابتدای خیابان عارف قزوینی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.hww.ir
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارائه خدمات امداد، تعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه آب و فاضلاب استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )