سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۳۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۲-۹۳: واگذاری تست و بازرسی لوازم اندازه گیری شهرستان سنندج جنوبی با سپرده ۱۰۶ میلیون ریال --- ۹۳-۹۳: واگذاری نصب انشعابات شهرستان قروه با سپرده ۹۰ میلیون ریال --- ۹۴-۹۳: واگذاری حفاری و چاله کنی شهرستان قروه با سپرده ۱۱۳ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۰۱۰۷۵۰۰۶۷۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی سنندج / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۲-۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۰۱/۱۳۹۴ پاکات الف و ب و ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ پاکات ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : نشریات استان کردستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن