مناقصه تامین نیروهای خدماتی : مرکز با تضمین 350 میلیون شهرداری کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۳۶۷۴
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروهای خدماتی : مرکز با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال ـ منطقه یک با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال ---- منطقه دو با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال ---- منطقه سه با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال ---- منطقه چهار با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال ـ سازمان پارکها و فضای سبز با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال ---- سازمان مدیریت پسماندها با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال ---- سازمان بهشت زهرا با تضمین ۲۶۶ میلیون ریال
شرایط : پایه گروه نیروها ۵ ـ ردیف ۶ با پایه گروه نیروها ۶ و ردیف ۷ : پایه گروه نیروها ۶، ۷، ۱۰ ـ ـ ردیف ۸ با پایه گروه نیروها ۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۸/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۰۱/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : کرمان ، خیابان سپه امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن