مناقصه 25/93: تامین و بکارگیری 87 دستگاه انواع خودرو سبک مخابرات استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۶۵۳۵
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۵/۹۳: تامین و بکارگیری ۸۷ دستگاه انواع خودرو سبک با سپرده ۷۱۳ میلیون ریال --- ۲۶/۹۳: تامین نیروی انسانی فنی و اداری مراکز و اماکن مخابراتی کل استان هرمزگان با سپرده ۱.۴۷۴.۰۵۳.۴۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۶۴۲۲۴۲۲/۳۲ جام بانک ملت کد شناسه ۳۲۰۰۰۸۰۱۴۳۱۳۸ / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین معتبر بانکی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۱/۱۳۹۴ لغایت ۲۵/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۱/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۳۳۳۰۸۲۵۸-۳۳۶۱۰۰۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن