سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان قزوین

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۳۵۰۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز طرح هوشمندسازی مدارس استان قزوین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا اوراق مشارکت یا ضمانتنامه صادره از موسسات غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا واریز به شماره حساب ۲۱۷۳۱۲۳۳۱۷۰۰۰ به نام اداره کل
تاریخ دریافت اسناد : ۲۰/۰۱/۱۳۹۴ لغایت ۲۴/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۱/۱۳۹۴ لغایت ۰۳/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۵/۰۲/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : قزوين: ميدان شهيد بابايي - خیابان شهيد دستغيب - سازمان آموزش و پرورش استان قزوين - کارشناسی اموال
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.caspian.medu.ir وب سایت
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن