سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قائمشهر

شماره آگهی ۱۰-۲/۸۰۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۳۳۰۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کانال انحراف آب خیابان بابل به کانال مرحوم علیپور با برآورد ۳,۸۵۷,۹۰۷,۰۵۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۲.۸۹۵.۳۵۲ به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادها شهرداری قائمشهر
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۲۰۸۴۰۵۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ghaemshahr.ir وب سایت
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن