سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بادرود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۳۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه قسمتی از امور خدماتی خود در مشاغل تنظیف معابر و جمع آوری و حمل زباله - نگهداری و توسعه فضای سبز به صورت حجمی در حد حجم کاری ۲۳ نفر نیروی کارگری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیشنهادی ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری یا واریز به حساب سپرده جاری شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه بادرود به نام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۱-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : واحد خدمات شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن