سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شماره آگهی ۰۲۵/۹۳/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۳۶۱۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه حفظ و نگهداری، تهیه، کاشت و آبیاری فضای سبز و نهالستان پارک ارم و تعمیرات
شرایط : ارایه مدارک مستند تایید پایان کار یا مفاصاحساب بیمه درخصوص اتمام حداکثر دو قرارداد ایجاد، حفظ و نگهداری، تهیه کاشت و آبیاری فضای سبز جمعا حداقل به مبلغ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک یک قرارداد ایجاد حفظ و نگهداری، تهیه، کاشت و آبیاری فضای سبز حداقل به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که به اتمام رسیده باشد ۲- توانایی ارایه تضمین موضوع بند ۳ فوق --- ۳- ارایه تایید صلاحیت معتیر از اداره کار و امور اجتماعی مربوط به سال جاری -- ۴- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد.
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۶۷۷۸۲۱۴۷۲۸ نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از زمان درج نوبت دوم این آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بندر ماهشهر - ناحیه صنعتی - دفتر مرکزی - دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیرصنعتی
۰۶۱-۵۲۳۴۲۲۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.posc.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن