مناقصه تمام امور مربوط به فضای سبز پارکها و میادین شهرداری اسلام آباد غرب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اسلام آباد غرب

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۹۵۳۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه تمام امور مربوط به فضای سبز پارکها و میادین و بلوارها و تاسیسات مربوطه با متعلقات به مدت یک سال در ۲ منطقه تفکیک شده ضلع غرب و شرقی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۵۵۴۰۰۲ بنام شهرداری نزد بانک ملی مرکزی یا ضمانتنامه بانکی از تاریخ صدور به مدت ۲ ماه اعتبار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از ۲۷/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۲/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شهرداری اسلام آباد غرب
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن