مناقصه 1/94 : برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف توزیع نیروی برق استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان لرستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۹۷۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشار ضعیف ، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدییت توزیع برق شهرستان دورود با برآورد ۵.۶۱۲.۹۷۸.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۶.۳۹۰.۰۰۰ ریال ---- ۲/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشارضعیف، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدیریت توزیع یک برق شهرستان خرم آباد با برآورد ۱.۰۹۰.۳۷۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۸۹.۵۲۰.۰۰۰ ریال --- ۳/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشارضعیف، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدیریت توزیع یک برق شهرستان کوهدشت با برآورد ۵.۰۳۱.۴۴۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۳۹ میلیون ریال ---- ۴/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشارضعیف، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدیریت توزیع یک برق شهرستان کوهدشت (رومشکان) با برآورد ۵.۴۰۳.۴۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۰.۱۰۲.۰۰۰ ریال ---- ۵/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشارضعیف، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدیریت توزیع یک برق شهرستان خرم آباد با برآورد ۵.۷۰۲.۲۰۱.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۶۰ میلیون ریال ---- ۶/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشارضعیف، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدیریت توزیع یک برق شهرستان بروجرد با برآورد ۶.۹۴۸.۵۴۵.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۹۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۷/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشارضعیف، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدیریت توزیع یک برق شهرستان بروجرد با برآورد ۶.۶۴۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۸۷.۲۱۸.۰۰۰ ریال ---- ۸/۹۴ : برکناری سیم های مسی شبکه فشارضعیف، نصب کابل خودنگهدار و یراق آلات مربوطه در محدوده مدیریت توزیع یک برق شهرستان الیگودرز با برآورد ۶.۲۷۲.۳۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۷۶.۱۷۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰ هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۶۱۲۳۳۴۰۰۰۲ سیبا بانک ملی شعبه برق خرم آباد کد ۶۴۲۰ به نام شرکت توزیع برق استان لرستان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۸/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خرم آباد: خیابان انقلاب - میدان ۲۲ بهمن (کیو) - بلوار ولایت - بلوار حج - ساختمان حوزه ستادی شرکت توزیع برق نیروی استان لرستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۳۳۳۲۷۶۱۳-۰۶۶۳۳۲۲۸۰۰۱-۴ داخلی ۳۲۴-۳۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.barghlorestan.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن