مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، و انجام نفت و گاز پتروسینا آریا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نفت و گاز پتروسینا آریا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۹۱۵۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، و انجام سایر خدمات پشتیبانی کارگاهی فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی
شرایط : داشتن سوابق اجرایی قراردادهای مشابه ـ اشتغال به انجام کار موضوع مناقصه در پروژه های مشابه ـ توانایی ا رائه تضمین بانکی جهت انجام تعهدات قرارداد ـ داشتن گواهی تایید صلاحیت پیمانکاران خدماتی با موضوع مناقصه از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۴ روز پس از انتشار این آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : عسلویه ـ شهرک کنگان ـ کارگاه فازهای ۲۴ - ۲۲ پارس جنوبی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۲۶۳۴۸۰۴-۱۰ داخلی ۲۶۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن