مناقصه مناقصه حجمی/ استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

شماره آگهی ۹۱/۱۳۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۹۱۸۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه حجمی/ استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ ملیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۰۹/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ پاکات الف و ب و ۱۶/۰۳/۱۳۹۴ پاکات ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۷۶۱-۵۴۲۳۲۷۲-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.monaghese.niopdc.ir وب سایت
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن