مناقصه 1- اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب و فاضلاب روستایی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

شماره آگهی ۴۱۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۹۷۱۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخازن زمینی ۲۰۰ و ۱۰۰ و ۵۰ مترمکعبی پروژه آبرسانی مجتمع بیشه بنه شهرستان بهشهر با برآورد ۶.۳۶۸.۳۵۱.۴۱۲ ریال و تضمین ۲۶ میلیون ریال --- ۲- اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه داخلی وبهسازی چشمه واحداث حوضچه جمع آوری آب و احداث مخزن زمینی ۵۰ مترمکعبی و ساخت اتاق کلرزنی پروژه آبرسانی روستای لنکومه شهرستان گلوگاه با برآورد ۳.۱۹۹.۷۰۳.۵۳۷ ریال و تضمین ۱۷ میلیون ریال --- ۳- احداث مخزن هوایی و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای دانیال شهرستان عباس آباد با برآورد ۲.۷۲۰.۰۹۹.۷۰۵ ریال و تضمین ۱۵ میلیون ریال --- ۴- اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی ۳۰۰ مترمکعب و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای مزید شهرستان نور با برآورد ۳.۲۶۴.۳۴۹.۴۷۱ ریال و تضمنی ۱۷ میلیون ریال --- ۵- اجرای لوله گذاری خط انتقال و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای پابند شهرستان بهشهر با برآورد ۲.۳۸۷.۷۹۹.۸۱۷ ریال و تضمین ۱۴ میلیون ریال --- ۶- اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی و بهسازی چشمه و حوضچه تقلیل فشار و ساخت اتاق کلرزنی ومحوطه سازی پروژه آبرسانی روستای تیلم شهرستان سوادکوه با برآورد ۲.۹۸۲.۱۲۶.۰۰۳ ریال و تضمین ۱۶ میلیون ریال --- ۷- اجرای لوله گذاری خط انتقال و ساخت اتاق کلرزنی و محوطه سازی پروژه آبرسانی روستای سرخ کلاتپه شهرستان سوادکوه با برآورد ۲.۰۳۲.۱۵۳.۱۰۷ ریال و تضمین ۱۳ میلیون ریال --- ۸- اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع پروژه آبرسانی روستای پالند شهرستان سوادکوه با برآورد ۱.۸۶۸.۳۹۴.۷۹۲ ریال و تضمین ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹- اجرای لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی ۱۰۰ مترمکعبی پروژه آبرسانی جوریند و وازتنگه شهرستان نور با برآورد ۱.۸۹۱.۹۷۴.۳۵۷ ریال و تضمین ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : ۵ رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ساری: بلوار آزادی - خیابان رفاه - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران - اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۱۱۳۳۳۵۶۵۱۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن