مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و رفت و روب خیابان شهرداری محمودآباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری محمودآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۹۷۰۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و رفت و روب خیابان های سطح شهر شامل : ۱- فضای سبز خیابان آزادی و منشعبات آن---۲- فضای سبز خیابان معلم و امام و منشعبات آن ---۳- رفت و روب سطح شهر محمودآباد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۶۰۴۵۸۵۰۰۱ درآمد شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی محمودآباد / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰ میلیون ریال به حساب سپرده شهرداری یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن