مناقصه 1- اجرای آسفالت در معابر شهر سلطانیه (خرید حمل شهرداری سلطانیه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سلطانیه

شماره آگهی ۱-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۲۹۶۹۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای آسفالت در معابر شهر سلطانیه (خرید حمل و پخش به صورت مکانیزه) با برآورد ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- تکمیل سوله چندمنظوره آموزشی مدیریت بحران با برآورد ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- اجرای کانال هدایت آبهای سطحی با بتن مسلح و پوشش روی آن با برآورد ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- ساماندهی مجموعه گردشگری با برآورد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ حقوقی رتبه ۳ حقیقی در رشته راه و باند - رتبه ۳ حقیقی رتبه ۵ حقوقی در رشته ابنیه --- رتبه ۳ حقیقی رتبه ۵ حقوقی در رشته آب یا راه و باند یا ابنیه و یا رتبه ۳ حقیقی رتبه ۵ حقوقی در رشته آب یا تاسیسات یا راه و باند یا ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۵۱۱۳۹۹۵۱۵ به نام شهرداری سلطانی نزد بانک کشاورزی شعبه سلطانیه / سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقد به شماره حساب ۵۱۱۳۹۹۵۱۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سلطانیه در وجه شهرداری سلطانیه و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۱/۱۳۹۴ لغایت ۲۶/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۱/۱۳۹۴ تا ۰۶/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : شهرداری سلطانیه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن