مناقصه اجرای طرح هادی روستای بهلول آباد و گیوان شهرستان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

کد آریاتندر : ۹۴۰۱۳۰۴۱۳۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای طرح هادی روستای بهلول آباد و گیوان شهرستان پلدشت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۲-۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۲-۲۳
آدرس خرید اسناد : اروميه - ابتدای خيابان باهنر - بنياد مسکن
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۵-۲۳ ---- الف ) روستای گيوان*محوطه سازی شاملاجرای اساس(۲۵-۰ رودخانه ای) ۳۵۰ متر مکعب - اجرای زيراساس(۵۰-۰ رودخانه ای ) ۷۰۰ متر مکعب- اجرای آسفالت بيندر (۰-۱۹ رودخانه ای) ۳۵۰۰ متر مربع – تهيه ونصب قطعات بتنی پيش ساخته۱۲ متر مکعب – عمليات بنايی با سنگ ۳۶ متر مکعب۰(مطابق برآوردهای پيوستی وساير عمليات مربوط به اجرای طرح هادی در صورت لزوم)ب)روستای بهلول آباد*محوطه سازی شامل اجرای اساس(۲۵-۰ رودخانه ای) ۵۳۰متر مکعب - اجرای زيراساس(۵۰-۰ رودخانه ای ) ۱۰۰۰ متر مکعب- اجرای آسفالت بيندر (۰-۱۹ رودخانه ای) ۵۳۰۰ متر مربع – پياده روسازی بصورت ترکيب کف پوش بتنی و بتن به عيار ۲۵۰ کيلو گرم بر متر مکعب (کف پوش بتنی ۵۰۰ مترمربع و بتن ۵۰ متر مکعب )- اجرای کانيو بتنی ۵۰۰ متر طول – اجرای جوی بتنی ۱۰۰ متر طول (مطابق برآوردهای پيوستی وساير عمليات مربوط به اجرای طرح هادی در صورت لزوم)- رتبه مورد نياز : راه و باند
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن