سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان قزوین

شماره آگهی ۹۴-۱
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۳۰۳۰۷۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه گازرسانی به شهرستان آوج (هرائین-پرسپانج و وروق...)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۲-۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۲-۲۳
آدرس خرید اسناد : قزوين خ نواب شمالی مجتمع ادارات شركت گاز قزوين ۰۲۸۳۳۳۴۲۲۴۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۵-۲۳ ---- شركت گاز استان قزوين آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی كيفي شماره مناقصه (۰۱-۹۴) ۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشانی قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات. ۲- موضوع مناقصه: تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصی عهده پيمانكار و اجرای عمليات گازرسانی به روستاهای شهرستان آوج ( هرايين، پرسپانج، وروق و استلج ) شامل : ۱ - لوله گذاری شبكه پلی اتيلن به اقطار ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ ميلی متر به متراژ ۲۳۵۹۰ متر با نصب كليه اتصالات و شيرآلات ۲ - لوله گذاری شبكه فولادی و خط تغذيه به اقطار ۴ و ۱۰ اينچ به متراژ ۲۱۸۶۸ متر ۳ - ساخت و نصب ۹۰۰ عدد انشعاب خانگي- تجاری (۸۰۰ عدد انشعاب طبق نقشه ۶۲۳۱-SM و ۱۰۰ عدد انشعاب طبق نقشه ۷۰۴۰-SC) ۴ - انجام عمليات احداث ۳ واحد ساختمان ايستگاه تقليل فشار (TBS) ۵ - حمل، نصب و راه اندازی مكانيكال دو مورد ايستگاه تقليل فشار (TBS) به ظرفيت ۲۵۰۰ متر مكعب بر ساعت و يك مورد ايستگاه تقليل فشار (TBS) به ظرفيت ۱۰۰۰ متر مكعب بر ساعت ۶ – احداث يك مورد سيستم حفاظت كاتديك ۳- محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: در سطح شهرستان آوج - به مدت ۵۵۰ روز تقويمي ۴- مبنای برآورد : فهرست بهای نفت و گاز ۵- استاندارد اجرای كار: مطابق مشخصات فنی، پكيج ارائه شده از سوی دستگاه مناقصه گزار و استانداردهای شركت ملی گاز ايران. ۶- نام و نشانی نماينده كارفرما: امور مهندسی و اجرای طرحهای شركت گاز استان قزوين واقع در نشانی دستگاه مناقصه گزار. ۷- شرايط مناقصه گران: الف - داشتن شخصيت حقوقی ب - داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاری معتبر با رتبه ۴ يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری. ج - توانايی ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما. د- ارائه آخرين صورتهای مالی حسابرسی شده كه توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی مورد رسيدگی قرار گرفته باشد. ه - داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر. ۸- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه: الف - تقاضای كتبی دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفی با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربری پايگاه مناقصات. تذكر: جهت اخذ كد كاربری، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، به نشانی اينترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربری اقدام نمايند. ب - تصوير گواهی نامه صلاحيت پيمانكاری معتبر. ۹- زمان و مهلت دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفي: پس از انتشار آگهی نوبت اول به مدت ۸ روز ( از تاريخ ۳۱/۰۱/۹۴ لغايت پايان وقت اداری مورخ ۰۷/۰۲/۹۴ ). ۱۰- محل دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفي: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق ۳۱۵ توجه: مضافاً مناقصه گران مخير هستند چنانچه آمادگی و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفی را از سايتهای اينترنتی http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.ir دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده فوق به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند. مناقصه گران موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفی از سايت های فوق الذكر، اعلام آمادگی خود را به صورت كتبی به شماره ۳۳۳۴۲۲۴۱ – ۰۲۸ به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين فاكس نمايند. ۱۱- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: حداكثر ۱۵روز پس از آخرين مهلت دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفی ( از تاريخ ۰۸/۰۲/۹۴ لغايت پايان وقت اداری مورخ ۲۲/۰۲/۹۴ ). ۱۲- محل تحويل كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق۶-۱۱) ۱۳- زمان و مكان بازگشايی كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: ساعت ۱۴:۳۰ - مورخ ۲۸/۰۲/۹۴ – سالن اجتماعات ساختمان مركزي بديهی است دعوتنامه كتبی جهت دريافت مابقی اسناد مناقصه، به مناقصه گرانی كه در ارزيابی كيفی امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد. ۱۴- محل تامين اعتبار: بند " ق " تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور و ساير منابع
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن