سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۴۰۱۳۰۴۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت شهدای پخش تبریز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۳-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۳-۰۳
آدرس خرید اسناد : سايت های پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و پايگاه اطلاع رسانی مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۶-۰۳ ---- متقاضيان شركت در مناقصه می بايد حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی مناقصه ( نوبت دوم ) در روزنامه نسبت به ارائه اعلام آمادگی كتبی خود جهت حضور در مناقصه ( با ذكر دقيق عنوان مناقصه مطابق با آگهی مناقصه چاپ شده در روزنامه ) و همچنين ارائه فرمهای تكميل شده ارزيابی كيفی ، توانمندی بهداشتی ، ايمنی و زيست محيطی و نيز فرم اطلاعات شركتهای حاضر در مناقصه به همراه مستندات آنها به صورت جداگانه از يكديگر و نيز ساير موارد درخواستی كه در آگهی مناقصه درج گرديده است اقدام و به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه آذربايجان شرقی به آدرس : تبريز خيابان ۲۲ بهمن نرسيده به ميدان جهاد در مهلت فوق الذكر( حداکثر تا ساعت ۱۵روز چهار شنبه مورخ ۰۹/۰۲/۹۴) ارائه نمايند مضافا اينكه در صورت عدم رعايت زمانبندی ذكر شده و موارد فوق الذكر به تقاضای متقاضيان شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن