سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه مرکزی

کد آریاتندر : ۹۴۰۱۳۰۴۱۴۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای علف چینی محوطه های داخلی و بیرونی تاسیسات انبار نفت منطقه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۲-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۲-۲۹
آدرس خرید اسناد : نمونه قرارداد و شرح کار"در سايتهای ذيل قابل برداشت WWW.NIOPDC.IR http://iets.mprog.ir http://markazi.niopdc.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۵ ---- ٣٤٥/٨٠٣/ شماره: ٧٠٧ ٩٤/٠١/ تاريخ: ١٩ آگهی مناقصه عمومی(يک مرحله ای) مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ايران – منطقه استان مرکزي موضوع مناقصه: اجرای علف چينی محوطه های داخلی و بيرونی تاسيسات انبار نفت منطقه به مساحت حدود ۱۷۰ هکتار تاريخ،مهلت ،نشانی محل دريافت و تحويل استعلام کيفی مناقصه گران: ۹۴ ساعت ۱۶ ) به آدرس: اراك-سه /۰۲/ دو هفته پس ازتاريخ انتشارنوبت دوم آگهی ارزيابی(پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۵ راهی شازند-جنب پالايشگاه امام خمينی(ره) شازند -شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی - امور قراردادها مراجعه حضوری نموده ويا ازطريق سايتهای مشروحه ذيل دريافت نمايند. HSE جهت دريافت وتحويل اسناد ارزيابی کيفی و ۰۸۶ (خدمات اداری منطقه) - ۰۸۶ (امورقراردادها) ۳۳۴۹۳۳۵۹ - تلفن تماس: ۳۳۴۹۳۳۱۰ ۱ ريال /۳۹۶/۴۶۵/ مبلغ براورد شرکت: ۰۰۰ ۱۱ ريال( يازده ميليون ريال) جهت شرکت در مناقصه.( تضمين فوق /۰۰۰/ نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: واريز ۰۰۰ پس از ارزيابی کيفی مناقصه گران و تائيد آنها توسط کميته فنی و بازرگانی در هنگام ارائه پاکت نرخ دريافت خواهد شد.) شرايط عمومی متقاضي: ۱ - ارائه درخواست کتبی جهت شرکت درمناقصه. -۲ ارائه گواهی صلاحيت از اداره کل کار ،رفاه و تامين اجتماعی در سال ۱۳۹۴ جهت شرکت های خدماتي -۳ ارائه اساسنامه ،آگهی روزنامه و آخرين تغييرات شرکت ،ليست اعضاءهيئت مديره به همراه کپی مدارك تحصيلی آنان -۴ داشتن تجربه و سوابق کاری مرتبط،توان مالی وحسن انجام کار حسب فرمهای استعلام ارزيابی کيفي (H.S.E) -۵ احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهای ارزيابی کيفی و توانمندی بهداشت ،ايمنی و محيط زيست -۶ ارائه صلاحيت ايمنی ازاداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان مرکزی ازسوی شرکت برنده قبل ازانعقاد قراردادالزامی می باشد. آدرس سايت: و همچنين"نمونه قرارداد و شرح کار"در سايتهای ذيل قابل برداشت " HSE فرمهاي"استعلام کيفي"و" استعلام ارزيابی توانمندي می باشد. WWW.NIOPDC.IR http://iets.mprog.ir http://markazi.niopdc.ir توضيح اينکه: "مناقصه گران ابتدا ارزيابی کيفی شده و پس از کسب حداقل امتياز لازم در فرايند کيفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمايند." ۹۴/۰۱/ تاريخ انتشار نوبت اول: روز شنبه مورخ ۲۹ ۹۴/۰۲/ تاريخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ ۰۱ روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزي آدرس :اراك-سه راهی شازند- جنب پالايشگاه- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی تلفن تماس ۳۸۶۷۱ – ۰۸۶ کدپستی ۴۱۱۱۳ – ستادوفاکس ۹۴ و ۳۳۶۶۸۸۶۸
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن