مناقصه پروژه مجتمع پرورش ماهیان سردآبی آغ‌چای چایپاره جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

کد آریاتندر : ۹۴۰۱۳۱۴۴۷۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه مجتمع پرورش ماهیان سردآبی آغ‌چای چایپاره
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۲-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۲-۱۹
آدرس خرید اسناد : مديريت شيلات وآبزيان - اروميه خيابان ولفجر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۷ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- -۱- مشخصات کلی مناقصه سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان غربی در نظر دارد تامين مصالح و عمليات اجرايی پروژه انتقال آب از کانال بالا¬دست سايت به محل مزارع مجتمع پرورش ماهيان سردآبی آغ‌چای توسط کانال آبرسان بتنی مسلح و انتقال پساب آن به رودخانه بوسيله کانال زهکش و حمل خاک مازاد سايت را به شرح زير از طريق مناقصه به شرکت واجد شرايط واگذار نمايد. ۱-    موضوع مناقصه: انتقال آب از کانال بالا¬دست سايت به محل مزارع مجتمع پرورش ماهيان سردآبی آغ‌چای و انتقال پساب آن به رودخانه بوسيله کانال زهکش و حمل خاک مازاد سايت. ۲-    شرح مختصری از مشخصات و مقادير کار: احداث سازه و تاسيسات ذيل جهت انتقال آب از کانال بالا¬دست سايت به محل مزارع مجتمع پرورش ماهيان سردآبی آغ‌چای و انتقال پساب آن به رودخانه بوسيله کانال زهکش. ۱-    احداث كانال تقسيم آب بتنی بطول حدود ۲۰۰ متر با عرض کف ۰/۲ متر و ارتفاع داخلی ۵/۱ متر همراه با کار کذاشتن ۲۰ عدد فلنج با قطر حدود ۳۰ سانتيمتر. توضيح: فلنجها توسط کارفرما تهيه مي¬گردد. ۲-    احداث كانال زهکش بلوکی بطول حدود ۳۱۰ متر با عرض کف ۵/۱ متر (۲۷۰متر) و عرض کف ۵/۲ متر(بطول ۴۰ متر) و ارتفاع داخلی ۱/۱ متر همراه با دال بتنی پيش ساخته بعرض ۶ متر روی کانال با عرض ۵/۲ متر. ۳-    خاکبرداری، حمل و دپوی خاک مازاد زمين محل مزارع مجتمع پرورش ماهيان سردآبی آغ‌چای به اطراف پروژه به حجم اوليه ۷.۰۰۰ متر مکعب. توضيح: در صورت افزايش يا کاهش حجم خاک تا ۳۰ درصد برآورد، پيمانکار حق هيچ گونه اعتراضی ندارد. ۳-    محل اجرای كار: استان آذربايجان غربي- شهرستان چايپاره- پايين دست سد آغ¬چاي- مجتمع پرورش ماهيان سردآبی آغ¬چای. ۴-    مبلغ برآورد شده جهت انجام كار (ريال): مبلغ برآورد شده جهت انجام کار براساس فهرست بهای پايه منضم به اسناد مناقصه، با لحاظ نمودن هزينه بالاسری (۳۰ درصد) و تجهيز و برچيدن کارگاه (۴ درصد) معادل ۳.۳۸۹.۶۸۰.۸۲۱ ريال مي¬باشد. ۵-    مدت اجرای كار: مدت زمان اجرای پروژه ۳ ماه مي¬باشد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن