مناقصه 1- روکش آسفالت فاز اول شهر چالوس با برآورد شهرداری چالوس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری چالوس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۰۷۶۰۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- روکش آسفالت فاز اول شهر چالوس با برآورد ۷.۸۰۵.۱۸۷.۶۰۵ ریال و سپرده ۳۹۰.۲۵۹.۳۸۰ ریال --- ۲- روکش آسفالت فاز دوم شهر چالوس با برآورد ۱۰.۱۸۶.۹۱۵.۲۵۶ ریال و سپرده ۵۰۹.۳۴۵.۷۶۳ ریال --- ۳- پیاده رو سازی از دوسمت غربی های مرکز شهر تا ابتدای خیابانبازار روز وسعدی با برآورد ۹۹۰.۰۴۲.۸۷۴ ریال و سپرده ۴۹.۵۰۲.۱۴۴ ریال --- ۴- ادامه پیاده رو سازی خیابان تختی با برآورد ۱.۸۱۹.۲۷۹.۹۸۴ ریال وسپرده ۹۰.۹۶۳.۹۹۹ ریال
شرایط : حداقل رتبه راه و باند و فرودگاه برای ردیف های ۱ و ۲ - حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه برای ردیف های ۳ و ۴
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۰۲/۱۳۹۴ الی ۲۳/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۰۲/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۱۱۵۲۲۲۳۰۴۴ داخلی ۲۰۸ واحد امور مالی و ۲۲۰ واحد عمران تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن