سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۰۲/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۰۹۳۲۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری و تامین : کابل مخابرات با ضمانت ۱۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال - کابل مخابرات با ضمانت ۱۲۵ میلیون ریال - تابلو برق با ضمانت ۱۷۵ میلیون ریال - switch gear ۴۰۰ v با ضمانت ۱۶۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال - سیستم فراخوان با ضمانت ۳۵۵ میلیون ریال - سیستم صوتی با ضمانت ۳۷۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال - tube۲" با ضمانت ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از انتشار دومین نوبت آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۳۱۵۳۲۲۳۵۵۹-۰۶۱۵۳۳۰۳۹۲۴ تلفن ۰۶۱۵۳۲۲۹۸۱۵ فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن