سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری چالوس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۷۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : انجام امور مربوط به فضای سبز ، روفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخلی شهرداری را به صورت حجمی با برآورد ۲۴,۸۸۵,۸۳۲,۱۷۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۳۱۸۶۰۰۹ بانک ملی مرکزی چالوس / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۴۴.۲۹۱.۶۰۹ ریال به حساب سیبا به سپرده شهرداری بانک ملی مرکزی چالوسه به شماره حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۳۱۸۷۰۰۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۲/۱۳۹۴ الی ۲۱/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۳/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۲/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهرداری واقع در خیاابن شهرداری ۱۷
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۵۲۲۳۰۴۴ داخلی ۲۰۸-۲۱۰ -
- http://
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   انجام امور مربوط به فضای سبز ، روفت و روب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )