سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان لرستان

شماره آگهی ۱۷/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۷۱۴۰۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : خرید کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی با امکان قرائت در بی یرقی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۹ میلیون ریال خرم آباد بانک ملی برق خرم آباد کد ۶۴۲۰ سیبا ۰۱۰۶۱۲۳۳۴۰۰۰۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ تا ۲۸/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۴/۰۳/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   خرید کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی با امکان قرائت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )