سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان زنجان

شماره آگهی ۰۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۷۱۴۰۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : خرید انواع مقره ۲۴ کیلوولت سیلیکونی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۳ میلیون ریال زنجان بانک ملی برق زنجان ۱۰۱۵۶۲۶۲۷۴۰۰۶ ۴۰۰۶ کد شعبه ۴۳۱۹
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ تا ۲۷/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۰۳/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی توزیع نیروی برق استان زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )