سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۷۶۴۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه هاشمی بندر ترکمن با برآورد ۱۵.۸۰۰.۱۶۱.۴۴۳ ریال و تضمین ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- احداث مجتمع آموزش گنبد (متوسطه دوم) با برآورد ۲۱.۵۷۱.۰۵۳.۰۵۲ ریال و تضمین ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- تکمیل کانون دانش آموزی امام علی (ع) خان ببین با برآورد ۹.۳۴۱.۱۱۹.۶۳۳ ریال و تضمین ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- احداث مجتمع آموزشی گنبد (متوسطه اول) با برآورد ۱۶.۹۹۶.۰۴۸.۰۷۸ ریال و تضمین ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- تکمیل مدرسه مصطفی خمینی گرگان با برآورد ۲۷.۷۷۹.۴۴۸.۸۸۸ ریال و تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰/۰۳/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : گرگان - میدان بسیج سایت اداری - اداره کل نوساز مدارس استان گلستان - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷-۳۲۴۸۰۱۷۷-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن