سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

شماره آگهی ۹۶۳/۹۴/۳۸/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۷۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی خود را به صورت دستورالعمل حجمی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۲۷/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز - میدان چهارراه چنچنه، خیابان نارون جنوبی، نبش کوچه دهم، دفتر کمیسیون
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱-۳۲۲۹۵۸۱۵ -
- http://www.assc.ir
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی خود را به صورت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )