مناقصه 1- بیمه جامع شهروندی --- 2- بیمه تکمیل درمان شهرداری داراب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری داراب

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۷۶۱۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- بیمه جامع شهروندی --- ۲- بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری و بیمه عمر--- ۳- بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در طول یک سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به شماره حساب نزد بانک تعاون ۲۴۱۴۱۱۱۶۱۳۰۹۷/۴ بنام شهرداری و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن