سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان

شماره آگهی ۴/۹۴/۶۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۱۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : راه اندازی و نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد بندرعباس (خرید خدمات به صورت حجمی)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۷۲ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سیبا ۲۱۷۶۳۷۵۴۱۲۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس به نام اداره کل که باید از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها آغار و به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۶/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بندرعباس ، بلوار امام خمینی ، مقابل سه راه آزادگان ط اول دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۳۳۳۴۹۱۰۰ داخلی ۶۴۸ -
- http://
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راه اندازی و نگهداری ایستگاه عوارضی جمال احمد بندرعباس حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )