مناقصه بهسازی پایانه باربری استان حمل و نقل و پایانه های استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

شماره آگهی ۰۴-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۵۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی پایانه باربری استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۵۶.۱۶۳.۲۷۹ ریال به صورت فیش واریزی و یا چک تضمین بانکی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۹/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : بلوار نوروزیان ـ بلوار جح بن بست اول کد پستی ۴۶۱۶۱-۳۴۱۴۹ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین اداره امور اداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن