مناقصه شناسایی مشاوران واجد شرایط جهت فعالیت های ترویجی و توزیع نیروی برق استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

شماره آگهی ۱-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۳۶۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی مشاوران واجد شرایط جهت فعالیت های ترویجی و مشاورهای مرتبط با پیاده سازی نظام نامه مدیریت مصرف در تعرفه خانگی
شرایط : اساسنامه شرکت - آگهی تاسیس چاپ در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات چاپ در روزنامه رسمی - تائیدیه ها وگواهینامه های اخذ شده و نتایج ارزیابی مربوط به پروژه های قبلی- بیلان کارهای انجام شده و در دست اقدام در زمینه موضوع فراخوان - توان مالی و لیست ریالی قراردادهای قبلی و دردست اقدام
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته پس از نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس: بلوار جمهوری اسلامی - جنب شهرک مسکونی زیتون - ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۵۱۲۳۴۴ تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۶ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : صبح اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن