مناقصه اداره امور انبار نفت شهید تندگویان ، خدمات ستاد پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۶۷۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه اداره امور انبار نفت شهید تندگویان ، خدمات ستاد و نواحی تابعه ناحیه مرکزی، ناحیه ابهر، ناحیه قیدار و سوختگیری هواپیمایی مستقر در فرودگاه زنجان به صورت تجمیعی حجمی زمانی با برآورد ۱۴,۶۲۳,۲۶۳,۹۲۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریزی به حساب جاری بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۲۵۱/۸۱ به نام شرکت ملی پخش با کد شناسه ۱۰۱۷۲۵۰۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۲/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰ صبح ۰۲/۰۳/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : زنجان: میدان آزادی - خیابان نفت - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان - واحد بازرگانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴-۳۳۳۳۸۵۶۲ داخلی ۱۵۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://monaghese.niopdc.ir وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن