مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز سطح شهر به مساحت تقریبی شهرداری کمال شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کمال شهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۳۷۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز سطح شهر به مساحت تقریبی ۱۱۰/۰۰۰ مترمربع
شرایط : ارائه معرفینامه ممهور به مهر و امضای دارنده حق امضای مجاز شرکت الزامی است
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه ضمانتنامه بانکی از بانک های استان البرز یا تهران معادل مبلغ فوق و یا واریز نقدی به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۰۷۹۳۷۹۰۰۰ نزد بانک ملی و یا چک تضمین شده بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۰۴/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کمال شهر - بلوار شهرداری - ساختمان مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همبستگی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن