سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۳۲۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری بوستانهای شهری و فضای سبز سطح شهر در محدوده شهرداری قم شامل : باران با مبلغ پایه ۵.۲۶۷.۸۷۵.۰۳۹ ریال و تضمین۲۶۴ میلیون ریال - هاشمی با مبلغ پایه ۷.۰۰۰.۰۷۰.۶۸۶ ریال و تضمین ۳۵۱ میلیون ریال - لواسانی با مبلغ پایه ۱۰.۵۶۴.۳۵۷.۷۰۱ ریال و تضمین ۵۲۹ میلیون ریال - کوکب با مبلغ پایه ۶.۶۷۰.۶۶۲.۳۲۹ ریال و تضمین ۳۳۴ میلیون ریال - نوید با مبلغ پایه ۵.۶۰۵.۷۱۸.۴۴۳ ریال و تضمین ۲۸۱ میلیون ریال - نیلوفر با مبلغ پایه ۵.۹۶۸.۶۳۴.۵۵۱ ریال و تضمین ۲۹۹ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲ میلیون ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۲۱۳۸۰۰۳ بانک ملی به نام درآمد سازمان / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا مطالبات بلوکه شده تایید شده یا واریز نزد بانک ملی شعبه ۳۰ متری کیوانفر به شماره ۳۱۰۰۰۰۲۱۳۷۰۰۵ بنام سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۰۲/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم بلوار شهید دل آذر داخل بوستان شهدای آذر
آدرس ارسال مدارک : قم بلوار امام موسی صدر شهرداری مرکزی ط ششم اداره کل حراست
۰۲۵۳۷۷۱۰۱۱۶-۳۷۷۰۰۵۳۲-۳۷۷۰۰۵۳۱ داخلی های ۳ و ۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qom.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن