مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان به شرکت بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

شماره آگهی ۰۰۱-۲-۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۳۲۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان به شرکت و اتودربست های واجدشرایط
شرایط : اصل فیش واریزی به همراه معرفی نامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری همراه شماره ۱۱۱۱۲۷۶۶۸۷ نزد بانک رفاه به نام بیمارستان استاد عالی نسب تبریز / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حسابجاری همراه شماره ۱۱۱۱۲۷۶۶۸۷ نزد بانک رفاه به نام بیمارستان عالی نسب تبریز و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۰۳/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تبریز - شهرک ارم - بیمارستان استاد عالی نسب تبریز - طبقه اول - واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱-۳۲۳۹۰۲۷۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن