مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 29 بیمارستان 29 بهمن تبریز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بیمارستان 29 بهمن تبریز

شماره آگهی ۰۰۱-۱۷/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۱۹۳۲۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز و واحدهای تابعه به شرکت / اتودربست واجد شرایط
شرایط : معرفی نامه کتبی از طرف شرکت - اتودربست مناقصه گر و فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حسابجاری همراه شماره ۱۱۱۱۲۷۵۱۸ نزد بانک رفاه شعبه ۲۹ بهمن به نام بیمارستان ۲۹ بهمن / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری همراه شماره ۱۱۱۱۲۷۵۱۸۰۰ نزد بانک رفاه شعبه ۲۹ بهمن به نام بیمارستان ۲۹ بهمن و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ تا ۰۳/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز - امور اداری - واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱-۳۳۳۰۷۰۰۰-۰۴۱-۳۳۳۵۰۸۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن