سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اصلاندوز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۴۲۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری در معابر شهر اصلاندوز با اعتبار ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با برآورد ۳۴۹,۳۴۹,۷۷۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده شماره ۲۱۷۱۱۴۰۸۹۴۰۰۳ شهرداری نزد بانک ملی اصلاندوز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۴۵۳۲۷۴۲۵۴۵ تلفن ۰۴۵۳۲۷۴۲۵۰۱ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن