سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری تخت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۴۳۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- زیرسازی و جدول گذاری خیابان تخت قدیم با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون ریال --- ۲- ساماندهی سه دهانه پل خاکبرداری خاکریزی و رگلاژ و اجرای کانال بتنی و نصب جداول بتنی بلوار امام خمینی ره با اعتبار ۴۰۰۰ میلیون ریال
شرایط : رتبه ۵ راه و باند - تصویر اساسنامه و آگهی ثبت و تاسس شرکت - تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت - تصویر گواهی صلاحیت و رتبه بندی شرکت - لیست کادر فنی شرکت همراه با تصاویر تحصیلی و سجلی - رونوشت پیمان های منعقد شده قبلی با سایر دستگاه ها - گواهی سابقه اجرایی در زمینه کار موردنظر - مشخصات پیمان های در دست اجرا مربتط با موضوع - ارائه فهرست ماشین آلات با تجهیزات شرکت - تصویر رضایت نامه از کارفرمایان قبلی - تکمیل فرم خوداظهاری ممهور به مهر شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن