سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دزفول

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۴۵۱۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پلکان برقی پلهای عابر پیاده میدان افشار و میدان مقاومت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% برآورد پیشنهادی به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۳/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۰۵/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۹/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۶۱-۴۲۴۲۰۵۱۱-۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.dezful.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن