سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۴۵۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی کارهای تکمیلی ، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب شهرهای سیستان با برآورد ۲۴,۱۰۵,۰۱۴,۸۰۹
شرایط : رتبه ۵ رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به حساب جاری جام بانک ملت به شماره ۳۴۴/۳۴۶۲۳۵۸/۱ به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۷۹ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از تاریخ نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زاهدن بلوار شهید قلنبر اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۵۴۳۳۴۴۵۲۱۳-۰۵۴۳۷۴۱۴۱۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.ABFASB.IR وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن