سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق بیستون

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۴۵۵۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات ایاب و هاب با مینی بوس با تضمین ۲۱۰ میلیون ریال ـ خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری با تضمین ۱۷۰ میلیون ریال ـ خرید طبخ و سرو غذا با تضمین ۲۷۰ میلیون ریال
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰ هزار ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰ هزار ریال به حساب جاری شماره ۷۸۴۷۱ بانک تجارت شعبه بیستون کد ۱۸۴۵۰ / سپرده شركت در مناقصه به حساب جاری شماره ۷۸۴۷۱ بانک تجارت شعبه بیستون کد ۱۸۴۵۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه ـ همدان
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۴۶۴۲۰۲۰ داخلی ۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bistounps.ir وب سایت
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن