مناقصه تهیه و طبخ غذای روزانه کارکنان انبار نفت و پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمان

شماره آگهی ۸۳۴/۱۳۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۴۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و طبخ غذای روزانه کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی کرمان و نواحی سیرجان و رفسنجان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به حساب شماره ۴۱۲۰۰۵۵۲۰۰۰۰۵ و شماره شناسه واریز ۲۴۲۰۰۰۰۰۰۲۶ بانک ملی شعبه شهید بهشتی بنام شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۳/۱۳۹۴ ساعت
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمان ـ چهارراه خواجو شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان ط همکف اتاق شماره ۳۳
۲۲۲۰۴۱۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن