سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۴۲۴۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات و اجرای پروژه فیبر نوری شهر قم شامل: ۱- خرید تجهیزات فیبر نوری با برآورد ۴۰.۷۸۸.۳۵۳.۵۰۰ ریال --- ۲- اجرای پروژه با برآورد ۳۲.۴۰۷.۳۶۸ ریال با برآورد ۷۳,۱۹۵,۷۲۱,۵۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۱۰۰۶۰۰۱۶۰۰۲۱ بانک شهر به نام شهرداری قم / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا مطالبات بلوکه شده تایید شده و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده نزد بانک شهر شماره ۱۰۰۳۰۰۴۳۰۵۴ به نام شهرداری قم
تاریخ دریافت اسناد : ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۰۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ لغایت ۱۶/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم - بلوار امام موسی صدر - جنب بوستان شهید بنیاد - شهرداری مرکزی - طبقه سوم - اداره کل قراردادها و پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۶۱۰۴۳۳۴-۶-۰۲۵-۳۷۷۰۴۳۸۸ داخلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱-۲۰۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qom.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن