سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه هرمزگان

شماره آگهی ۸۰۲/۱۳۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۹۳۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۲/۰۳/۱۳۹۴ لغایت ۱۰/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ پاکات الف و ب و ۰۹/۰۴/۱۳۹۴ پاکت ج
آدرس خرید اسناد : بندرعباس ، بلوار پاسداران ، جنب اسکله شهید باهنر
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۳۳۵۱۳۲۷۵-۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن