سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۹۳۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ساختمان اداری ناحیه مرکزی و آزمایشگاه کنترل به روش EPC - کلیه خدمات مربوط به طراحی تهیه مصالح و عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان اداری ناحیه مرکزی و آزمایشگاه کنترل کیفیت در آبادان به مدت ۵۴۰ روز
شرایط : پایه ۴ رشته ساختمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۳۹ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته بعد از نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آبادان ، بریم ، واحد امور مالی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۳۲۶۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹-۰۹۳۵۸۴۵۵۱۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.monaghese.niopdc.ir وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن