سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 17 تهران

شماره آگهی ۳۹-۲۷/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۹۲۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تهیه و انجام عملیات عمرانی مربوط به حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال ۱۳۹۴ شامل: ۱- عملیات مناسب سازی و بهسازی معابر جهت معلولین و سالمندان و جانبازان ناحیه ۱ با تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- عملیات مناسب سازی و بهسازی معابر جهت معلولین و سالمندان و جانبازان ناحیه ۲ با تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- عملیات مناسب سازی و بهسازی معابر جهت معلولین و سالمندان و جانبازان ناحیه ۳ با تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- عملیات طراحی و اصلاح هندسی تقاطعات سطح منطقه با تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- تهیه و اجرای خط کشی در سطح منطقه شماره ۱ با تضمین ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- نگهداری و مرمت ایستگاههای اتوبوس و روشنایی زیرگذرهای سطح منطقه ناحیه ۱ با تضمین ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- نگهداری و مرمت ایستگاههای اتوبوس و روشنایی زیرگذرهای سطح منطقه ناحیه ۲ با تضمین ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- نگهداری و مرمت ایستگاههای اتوبوس و روشنایی زیرگذرهای سطح منطقه ناحیه ۳ با تضمین ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹- تهیه و نصب و نگهداری تابلوها و تجهیزات ترافیکی ناحیه ۱ با تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰- تهیه و نصب و نگهداری تابلوها و تجهیزات ترافیکی ناحیه ۲ با تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱- تهیه و نصب و نگهداری تابلوها و تجهیزات ترافیکی ناحیه ۳ با تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲- تهیه و نصب نرده ایمنی، پل همسطح و ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه با تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۳- تهیه و نصب و نگهداری تابلوها و تجهیزات ترافیکی و گاردریل در سطح بزرگراه های منطقه با تضمین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به شماره حساب ۷۰۰۵۵۰۳۲۶۶ نزد بانک شهر شعبه ابوذر به نام شهرداری منطقه ۱۷
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۷ - واقع در خیابان ۲۰ متری ابوذر - روبروی بیمارستان ضیائیان - طبقه دوم واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن