سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 9 تهران

شماره آگهی ۳۷-۳۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۹۲۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- عملیات تهیه، نصب و نگهداری تابلوهای شناسایی و تعیین مسیر معابر سطح منطقه با برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- اصلاح هندسی معابر سطح منطقه ۹ با برآورد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- اجرای خط کشی معابر سطح ناحیه ۱ و منطقه ۹ با برآورد ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- اجرای خط کشی معابر سطح ناحیه ۲ و منطقه ۹ با برآورد ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- احداث، همسطح سازی و حریم سازی ایستگاه های حمل و نقل عمومی سطح منطقه با برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- خرید تجهیزات و المانهای ترافیکی با برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- خرید تابلوهای انتظامی با برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- تهیه، نصب و نگهداری ایستگاه های حمل و نقل عمومی با برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۱۰۰۴۴۹۷۷۵۵ بانک شهر شعبه آزادی کد ۲۱۶ به نام شهرداری منطقه ۹
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خیابان ازادی نبش استاد معین طبقه اول - امور قراردادها - ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۹
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۶۴۰۶۲۲۵۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن