سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۲۹۱۲۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه ۲ با اعتبار ۲۵۰۰میلیون ریال و سپرده ۱۲۵ میلیون ریال --- ۲- اجرای جدول گذاری و بهسازی معابر سطح منطقه ۳ با اعتبار ۲۲۵۰ میلیون ریال و سپرده ۱۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- اجرای جدول گذاری و زیرسازی ضلع جنوبی بیمارستان البرز منطقه۶ با برآورد ۲۲۵۰میلیون ریال و سپرده ۱۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- اجرای جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه ۷ با برآورد ۳ میلیارد ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال --- ۵- اجرای جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه ۸ با برآورد ۴ میلیارد ریال و سپرده ۲۰۰ میلیون ریال --- ۶- اجرای جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه ۹ با برآورد ۳ میلیارد ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال --- ۷- اجرای جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه ۱۱ با برآورد ۳ میلیارد ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال --- ۸- خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه ۲ با برآورد ۵ میلیارد ریال و سپرده ۲۵۰ میلیون ریال --- ۹- خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه ۶ با برآورد ۳ میلیارد ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال --- ۱۰- خرید و حمل آسفالت جهت لکه گیری سطح منطقه ۷ با برآورد ۵ میلیارد ریال و سپرده ۲۵۰ میلیون ریال --- ۱۱- اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت منطقه ۷ با برآورد ۲ میلیارد ریال و سپرده ۱۰۰ میلیون ریال --- ۱۲- اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت منطقه ۳ با برآورد ۴ میلیارد ریال و سپرده ۲۰۰ میلیون ریال
شرایط : رتبه ۵ راه و ترابری برای ردیف های ۱ الی ۷ و ۱۱ و ۱۲- رتبه۴ راه و ترابری برای ردیف های ۸ الی ۱۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی که به مدت۴۵ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد یا واریز به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان توحید بلوار بلال شهرداری ط هفتم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶-۳۲۱۱۶۴۴۳-۳۲۱۱۶۴۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.PMN.MPORG.IR وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن